Επαγγελματικός προσανατολισμός

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού.


Η Ατομική Συμβουλευτική Μαθητών Γυμνασίου & Λυκείου διεξάγεται σε 2 φάσεις.

Στην πρώτη φάση, ο μαθητής συμπληρώνει ηλεκτρονικά το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, με σκοπό την ανίχνευση των κλίσεων, των ενδιαφερόντων και των δεξιοτήτων του. Το τεστ χορηγείται εύκολα και σύντομα μέσω υπολογιστή σε περίπου μισή ώρα.

Στη δεύτερη φάση, ο εξειδικευμένος σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, αναλαμβάνει να αναλύσει τα πορίσματα του ψυχομετρικού εργαλείου στο μαθητή και τους γονείς του. Σε αυτή τη διαδικασία της συμβουλευτικής ο μαθητής ανακαλύπτει ή επικυρώνει τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του και ξεκινάει η προσπάθεια σύζευξης τους με τα κατάλληλα επαγγέλματα της μελλοντικής αγοράς εργασίας.


Για την πλήρη ενημέρωση αναφορικά με το Πρόγραμμα Ατομικής Συμβουλευτικής για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου, καλέστε στο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ.
Στο φροντιστήριο μας προσφέρονται όλες οι παρακάτω υπηρεσίες:

developed & supported by Keystone