Προετοιμασία για τις εξετάσεις

Το φροντιστήριο «Ευκλείδης» προσφέρει ειδικά τμήματα προετοιμασίας απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας της Ελληνομάθειας. Το πρόγραμμα μαθημάτων διαφοροποιείται και προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή, προκειμένου να τον προετοιμάσει εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος για τις επίσημες εξετάσεις. Τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας αφορούν όλες τις ηλικίες.


Στόχος προγράμματος

Οι εκπαιδευόμενοι θα καταστούν ικανοί:

  • Να αναπτύξουν τις βασικές γλωσσικές δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, που τους είναι απαραίτητες ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία σε όλες τις επικοινωνιακές περιστάσεις.
  • Να αποκτήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις ελληνομάθειας που τους δίνουν πρόσβαση στη σχετική πιστοποίηση, η οποία είναι απαραίτητη για σπουδές, για το διορισμό στο δημόσιο τομέα, για τη χορήγηση της άδειας παραμονής «επί μακρόν διαμένοντος».
  • Να ενταχθούν κοινωνικά ένταξη τους καθώς και να αποκατασταθούν επαγγελματικά. Η απόκτηση της πιστοποίησης δίνει τη δυνατότητα σε ευρωπαίους πολίτες, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. αλλά και να εξασκήσουν διάφορα επαγγέλματα στην Ελλάδα.

Διδάσκεται το λεξιλόγιο, η γραμματική και η προφορά μέσω πιστοποιημένων εγχειριδίων Ελληνικής Γλώσσας που αναλύουν θεματικούς άξονες, όπως η αναγνώριση ταυτότητας, η διαμονή, το περιβάλλον, ο ελεύθερος χρόνος, οι κοινωνικές σχέσεις, η υγεία - φυσική κατάσταση, η μετακίνηση – ταξίδια κ.α.


Υπάρχουν 6 επίπεδα όπως ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων:

developed & supported by Keystone