ΓΥΣ/ΣΤΕΑΜ/ΣΠΗΥ

Προετοιμασία Αξιωματικών Στρατού για τις εισαγωγικές εξετάσεις:

Παρά τον ελάχιστο αριθμό Αξιωματικών που μπορεί να εισαχθεί, 3 εκπαιδευόμενοι μας κατάφεραν ήδη να επιτύχουν το στόχο τους! Το μοναδικό Φροντιστήριο πανελλαδικά που αναλαμβάνει την προετοιμασία για τα εξεταζόμενα μαθήματα (Μαθηματικά, Φυσική, Πληροφορική) των εισαγωγικών εξετάσεων.

developed & supported by Keystone